ul. Lwowska 64 pok. 101, 35-301 Rzeszów
Komora hiperbaryczna

Czym jest tlenoterapia?

Zabiegi hiperbarii tlenowej polegają na przeprowadzeniu sesji tlenowych w specjalnej komorze MedicalOx, gdzie panują warunki podwyższonego ciśnienia (każde ciśnienie wyższe od atmosferycznego) i podawaniu tlenu o podwyższonym stężeniu. Komora tlenowa służąca do zabiegów, została stworzona z myślą o specjalistycznych terapiach. Jest szczelnie zamkniętym pomieszczeniem umożliwiającym przenikanie stężonego tlenu do organizmu. W powietrzu atmosferycznym unosi się jedynie 21% tego pierwiastka chemicznego. Wdychany tlen podczas codziennej aktywności nie jest w stanie całkowicie dotlenić naszego organizmu. Jedynie w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, jaki panuje w naszej komorze hiperbarycznej (1,3 ATA), tlen pozbawiony jest fizjologicznych barier, by dotrzeć do wszystkich niedotlenionych części naszego organizmu. Aktualnie wymienia się już ponad 100 wskazań klinicznych do korzystania z tlenoterapii. Komora hiperbaryczna znajduje swoje zastosowanie w terapii wielu schorzeń, dlatego zabieg zyskuje na popularności.

W badaniach udowodniono, że skoncentrowany w 93% tlen rozpuszcza się w limfie i płynie mózgowo-rdzeniowym oraz osoczu. W ten sposób powstaje sprzyjające dla tlenu środowisko do jego skuteczniejszego działania na cały organizm. Przez to tlenoterapia pomaga organizmowi w szybszym usuwaniu toksyn, poprawia kondycję psychofizyczną, wzmacnia odporność, w jej wyniku szybciej znikają skutki przebytych chorób czy zakażeń wirusami, a także wzrasta liczba komórek macierzystych w szpiku kostnym, odpowiadających za regenerację uszkodzonych komórek w organizmie. Zabieg korzystnie wpływający na zdrowie z roku na rok zyskuje liczne grono zwolenników.

O skuteczności komór hiperbarycznych mówią lekarze pracujący w najlepszych klinikach i szpitalach

Prefesor Stephen Thom i Doktor Jeffrey Niezgoda

Kto może korzystać z tlenoterapii?


Terapię tlenową wyróżnia jej przystępność dla osób, które chcą się jej poddać. Komora hiperbaryczna jest tak naprawdę niemal dla każdego. Tlen hiperbaryczny stosowany jest często jako terapia główna lub wspomagająca leczenie wielu chorób, ale także wykorzystuje się ją dla poprawy swojego samopoczucia, niwelowania zmęczenia poprawy koncentracji, pamięci, czy pozbycia się wzdęć i zaparć. Komora hiperbaryczna jest bezpieczna dla dzieci i seniorów. Nie ma ograniczeń wiekowych w stosowaniu. Od sportowców, aż po gwiazdy filmowe — istnieją różne profesje korzystające z właściwości, których dostarcza komora hiperbaryczna. Cena karnetu jest zależna od liczby deklarowanych pobytów oraz osób, które znajdują się wewnątrz. Pojedynczy seans terapii tlenem trwa godzinę. Warto pamiętać, że komora tlenowa wpłynie najlepiej na pracę naszego organizmu, jeśli poddamy się kilku lub kilkunastu zabiegom.

Dziecka po tlenoterapii

Dzieci

Śmiejący się mężczyzna

Dorośli

Senior przed tlenoterapią

Seniorzy

Tlen pomoże zadbać o prawidłowy rozwój dziecka, zwiększy też jego odporność na infekcje i wirusy.
Terapia tlenowa oczyszcza z toksyn, poprawia samopoczucie, likwiduje stres.
Zabiegi w komorze barycznej wspierają prace serca, układu krążenia oraz niwelują ból i poprawiają jakość snu.

Jakie są przeciwskazania tlenoterapii?


Przed każdą sesją w komorze hiperbarycznej przeszkolony personel przeprowadza wywiad z pacjentem i daje do wypełnienia ankietę. Po zapoznaniu się z historią choroby, decyduje on o podjęciu terapii. Z sesji terapeutycznych nie mogą korzystać osoby, które posiadają niezdrenowaną odmę płucną lub są leczone bleomycyną. Z tlenoterapii nie mogą korzystać też kobiety w ciąży, osoby z nowotworem złośliwym lub posiadające rozrusznik serca. Jeśli zmagasz się z infekcjami górnego odcinka układu oddechowego, w szczególności z przewlekłym zapaleniem zatok nosa lub choroby uszów będziesz musiał poczekać z sesją terapii tlenowej do pełnego wyleczenia. Wchodzenie do komory hiperbarycznej nie jest także zalecane dla osób, które posiadają klaustrofobie.


Komory hiperbaryczne marki medicalOx nie są wyrobem medycznym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.